• Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla (1)
  • Hamd Alemlerin Rabbinedir. (2)
  • Rahman ve Rahimdir. (3)
  • Din gününün malikidir. (4)
  • Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz. (5)
  • Bizi doğru yola ilet; (6)
  • Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (7)

kuranmealleri.org - 2018